VIP Capital

Софтуер

Дружеството разработва продукти и провежда изследвания в сферата на Natural Language Processing (машинна обработка на текст на естествен език), търсене, анализ и автоматично анотиране на текстови данни и др. При разработките се използват собствени методи, в комбинация с вече известни такива за постигне на максимална прецизност.

Продуктите на компанията могат да се прилагат за структуриране на големи масиви от текстови данни с цел последваща машинна обработка. Те могат да се ползват в обща среда.

Инструмент за  формализиране на текст на естествен език.

Не е новост машините да разбират команди и инструкции, но може ли компютърът да разбира текст на естествен език?

Машина за семантично търсене.

Можем ли да придадем смисъл на текстове без да са анотирани? Според нас – не е толкова лесно, но вярваме че веднъж направено за дума, фраза или текст, независимо на кой от естествените езици, то това е достатъчно.

Инструмент за контекстно асоцииране на данни с обекти в Интернет.

Дали познаваме достатъчно себе си, за да предадем това знание на машините и те да започнат да ни разбират по-добре?

За контакти »