VIP Capital

Патенти & заявки

Екипът на компанията участва в разработването на иновации, част от които са формулирани в следните публикации:

Други в процес на разработване.