VIP Capital

Контакти

Управител:
Нина Вучкова

n.vuchkova@vipcapital.bg
тел: +359 2 9804070
Адрес: гр. София,
ул. Съборна № 9, ет. 4