VIP Capital

За контакти »

За нас

Дружеството предоставя консултантски услуги, осъществява научна и развойна дейност
в сферата на информационните технологии, управление на интелектуална собственост и др